ARK survival evolved – Mi Armadura Dorada y mi nuevo Paraceratherium
El contenido de este vídeo es un videojuego comentado con el único interés de entretener, no se pretende engañar o herir susceptibilidades.

Segundo Canal https://www.youtube.com/user/neozeus07

Sigueme en Twitter https://twitter.com/sergiogameplay

Sigueme en Facebook https://www.facebook.com/pages/Sergiogameplayer/393428917433969?fref=ts

source

#02 CÙNG CHƠI ARK SURVIVAL EVOLVED THE CENTER: THUẦN PHỤC RAPTOR, PTERANODON – MINH KÍNH CẬN
// HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH LIKE VÀ CHIA SẺ CLIP GIÚP MÌNH.
// THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP 02:
Tập 02 mình và Huy sẽ đi bắt Raptor và con thằn lằn bay Pteranodon. Có 2 con này thì việc đi bắt ở cái Map mod này sẽ đỡ khổ hơn. Mọi việc không đơn giản ở cái Map này.
// FANPAGE thì mình đã có đề cập trong clip nên ông nào muốn tìm Page thì cứ ser “Minh Kính Cận” là có nha.

source

VUELVE ARK AL CANAL- ARK SURVIVAL EVOLVED – ISCARIOTEGAMER
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ABRE PARA SABER EL SECRETO DE MI HERMOSURA ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ MIS REDES SOCIALES ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TWITTER: https://twitter.com/IscarioteGamer
TWICH: https://www.twitch.tv/iscariotegamer

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ APARECEN EN EL VIDEO ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ERLOPEZ: https://www.twitch.tv/erlopezsiono

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
MALDITOS TEAMERS – SOTF – ISCARIOTEGAMER ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

source